Tìm x biết (x+3)^3-x(3x+1)^2+(2x+1)(4x^2-2x+1)-3x^2+54

bởi Aser Aser 03/05/2019

Tìm x biết (x+3)^3-x(3x+1)^2+(2x+1)(4x^2-2x+1)-3x^2+54

Giúp mình nhanh nha!!!!! Thanks các bạnvui

Câu trả lời (1)

 •  x3+9x2+27x+27-x(9x2+6x+1)+(2x+1)(2x-1)2-3x2=54

  \(\Leftrightarrow\) x3+9x2+27x+27-9x3-6x2-x+(4x2-1)(2x-1)-3x2=54

  \(\Leftrightarrow\) x3+9x2+27x+27-9x3-6x2-x+8x3-4x2-2x+1-3x2=54

  \(\Leftrightarrow\) -4x2+24x+28=54

  \(\Leftrightarrow\) -4x2+24x+28-54=0         \(\Leftrightarrow\)  -4x2+24x-34=0      

  \(\Leftrightarrow\)  -(4x2-24x+34)=0          \(\Leftrightarrow\)   (4x2-24x+36)-2=0

  \(\Leftrightarrow\) (2x-6)2=2 

  \(\Rightarrow\) 2x-6=\(\sqrt{2}\)     hoặc 2x-6 =-\(\sqrt{2}\)

  còn lại bạn tự làm ( mình thấy đề vẫn còn sai chỗ nao nữa đấy)

   

  bởi Lê Trần Nhật 03/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan