AMBIENT

Tìm x biết 9x^2 -49=0

bởi sap sua 29/04/2019

bài 2: Tìm x,biết :(cách làm nữa nhé )

a) 9x2 -49=0

b)(x+3)(x2 -3x+9)-x(x-1)(x+1)-27=0

c) (x-1)(x+2)-x-2=0

d)x(3x +2)+( x+1)2 -(2x-5)(2x+5) = 0

e) (4x+1)(x-2)-(2x-3)(2x+1)=7 

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) \(9x^2-49=0\)

  \(\left(3x\right)^2-7^2=0\)

  \(\Rightarrow\left(3x+7\right)\left(3x-7\right)=0\)

  \(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}3x+7=0\\3x-7=0\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=-\frac{7}{3}\\x=\frac{7}{3}\end{array}\right.\)

  b) \(\left(x+3\right)\left(x^2-3x+9\right)-x\left(x-1\right)\left(x+1\right)-27=0\)

  \(x^3+27-x\left(x^2-1\right)-27=0\)

  \(x^3+27-x^3+x-27=0\)

  \(x=0\)

  c) \(\left(x-1\right)\left(x+2\right)-x-2=0\)

  \(x^2+2x-x-2-x-2=0\)

  \(x^2+4=0\)

  \(x^2=-4\) (loại vì \(x^2\ge0\) với mọi x)

  d) \(x\left(3x+2\right)+\left(x+1\right)^2-\left(2x-5\right)\left(2x+5\right)=0\)

  \(3x^2+2x+x^2+2x+1-4x^2+25=0\)

  \(4x+26=0\)

  \(4x=-26\)

  \(x=-\frac{13}{2}\)

  e) \(\left(4x+1\right)\left(x-2\right)-\left(2x-3\right)\left(2x+1\right)=7\)

  \(4x^2-8x+x-2-4x^2-2x+6x+3=7\)

  \(-3x+1=7\)

  \(-3x=6\)

  \(x=-2\)

  bởi Nguyễn Trang 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>