Tìm x biết +1)(2-x)-(3x+5)(x+2)=-4x^2+2

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 03/05/2019

bài 3 tìm x , biết

a) (x+1)(2-x)-(3x+5)(x+2)=-4x2+2

b)x2-5x-3=0

bài 4

a) chứng minh : (a+b)2=(a-b)2+4ab

b) tính : (a-b)2015 biết a+b=9;ab=20 và a<b

các bạn giúp mik nhanh nha mik đang cần gấp mai nộp rồi nên các bạn hộ mik nha cảm ơn

 

Câu trả lời (1)

  • 2x – x2 + 2 – x – (3x2 + 6x + 5x +10) = – 4x2 + 2
  • 2x – x2 + 2 – x – 3x2 – 6x – 5x – 10 = – 4x2 + 2 –10x = 10 x = – 1
  • 2x2 – 6x + x – 3 = 0

  (x – 3)(2x + 1) = 0

  x = 3 hay x = -1/2

  bởi Trần Khải Nguyên 03/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan