Tìm GTNN của C=9x^2+y^2-2xy-8x+10

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 21/09/2018

C=9x\(^2\) +y\(^2\) -2xy -8x+10

Tìm Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Câu trả lời (2)

 • \(C=9x^2+y^2-2xy-8x+10\)

  \(=\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(8x^2-8x+2\right)+8\)

  \(=\left(x-y\right)^2+8\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+8\)

  Do : \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x-y\right)^2\ge0\\8\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2\ge0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left(x-y\right)^2+8\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+8\ge8\)

  Dấu \("="\) xảy ra khi : \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x-y\right)^2=0\\\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x=y=\dfrac{1}{2}\)

  Vậy GTNN của C là 8 khi \(x=y=\dfrac{1}{2}\)

  bởi Hoàng Bắc 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tương tự như vậy nhé bn

  C=9x2+y22xy8x+10

  =(x22xy+y2)+(8x28x+2)+8

  =(xy)2+8(x12)2+8

  Do : {(xy)208(x12)20(xy)2+8(x12)2+88

  Dấu "=" xảy ra khi : 

  bởi Sún TV 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan