AMBIENT

Tìm GTNN của biểu thức A=4x^2+7x+13

bởi hi hi 29/04/2019

Bài 2.16) Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức

a) A=4x2+7x+13

b) B=5-8x+x2

c) C=(x-1)(x+2)(x+3)(x+6)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)\(4x^2+7x+13=\left(4x^2+2\cdot2x\cdot\frac{7}{4}+\frac{49}{16}\right)+\frac{159}{16}=\left(2x+\frac{7}{4}\right)^2+\frac{159}{16}\)

  Vì: \(\left(2x+\frac{7}{4}\right)^2\ge0\)

  =>\(\left(2x+\frac{7}{4}\right)^2+\frac{159}{16}\ge\frac{159}{16}\)

  Vậy GTNN của bt trên là \(\frac{159}{16}\) khi \(x=-\frac{7}{8}\)

  b) \(5-8x+x^2=\left(x^2+8x+16\right)-11=\left(x+4\right)^2-11\)

  Vì: \(\left(x+4\right)^2\ge0\)

  =>\(\left(x+4\right)^2-11\ge-11\)

  Vậy GTNN của bt trên là -11 khi x=-4

  bởi Hoàng Minh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>