Tìm giá trị nhỏ nhất của x^2+5x+7

bởi thi trang 30/04/2019

Tìm giá trị nhỏ nhất của x^2+5x+7
Mìh cần gấp....M.n giúp mìh vs

Câu trả lời (1)

  • \(x^2+5x+7=\left(x^2+2.\frac{5}{2}x+\frac{25}{4}\right)+\frac{3}{4}=\left(x+\frac{5}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\)

    Ta thấy: \(\left(x+\frac{5}{2}\right)^2\ge0\\ \Rightarrow\left(x+\frac{5}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\)

    Vậy GTNN của \(x^2+5x+7\)bằng \(\frac{3}{4}\)khi x=\(\frac{-5}{2}\)

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan