AMBIENT

Rút gọn biểu thức A =(a^2+b^2-c^2)^2-(a^2-b^2+c^2)

bởi Nguyễn Trà Giang 29/04/2019

Rút gọn biểu thức : 

a)A =(a2+b2-c2)2-(a2-b2+c2)

b) B=( a+b+c)2 +(a+b-c)2 -2(a+b)2

c) C=(a+b+c)2+(a-b+c)2+(a+ b-c )2+(b+c-a)2

 

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a , áp dụng a2 - b2 = ( a +b) ( a - b ) ta được 

  ( a2 + b - c+ a - b + c) ( a+ b - c- a+ b- c

  = 2 a( 2b2- 2c2) = 4a2b2- 4a2c2

  b , ( a + b + c )2 + ( a + b -c ) 2 - 2 ( a +b )2

  = ( a + b )2 + 2c ( a + b ) + c 2 + ( a +b )2  - 2c ( a +b ) + c - 2 ( a + b )= 2c2

  c, ((a + b ) +c )+ ( ( a - b ) +c )2 + ( ( a +b) -c )+ ( c - ( a +b )) 

  = ( a + b )+2c ( a + b ) + c( a - b ) 2 + 2c ( a-b ) + c + ( a +b) - 2c ( a + b ) + c 2 + c - 2c ( a - b ) + ( a -b )

  = 2 ( a + b )+ 2 ( a -b )+ 4c 

  = 2 ( a2 + 2ab + b2 ) + 2 ( a2 - 2ab + b2 ) + 4c2

  = 4 ( a2 + b+ c

   

  bởi Lolyta's Anh's 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>