AMBIENT

Rút gọn A=x+1/x^2-2x+1:(1/x^2-x+1/x-1)

bởi Tieu Dong 31/05/2019

cho biểu thức:

              A=\(\frac{x+1}{x^2-2x+1}\):[\(\frac{1}{x^2-x}\)+\(\frac{1}{x-1}\)]

a)Rút gọn A.

b)Tính giá trị biểu thức A biết x thỏa mãn x^2+x-2=0

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)\(A=\frac{x+1}{x^2-2x+1}:\left(\frac{1}{x^2-x}+\frac{1}{x-1}\right)\left(ĐK:x\ne0;x\ne1\right)\)

  \(=\frac{x+1}{\left(x-1\right)^2}:\left(\frac{1}{x\left(x-1\right)}+\frac{1}{x-1}\right)\)

  \(=\frac{x+1}{\left(x-1\right)^2}:\frac{1+x}{x\left(x-1\right)}\)

  \(=\frac{x+1}{\left(x-1\right)^2}\cdot\frac{x\left(x-1\right)}{1+x}\)

  \(=\frac{x}{x-1}\)

  b)Có:\(x^2+x-2=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2-x+2x-2=0\)

  \(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)+2\left(x-1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-2\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x-1=0\\x-2=0\end{array}\right.\)\(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=1\left(loại\right)\\x=2\end{array}\right.\)

  Thay x=2 vào A ta được:

  \(A=\frac{2}{2-1}=2\)

  bởi Trần Ái Như 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA