ADMICRO

Phân tích x^2+y^2 -x^2y^2+xy-x+y thành nhân tử

a, x2+y2 -x2y2+xy-x+y f,x8+x+1

b,x8+7x4+16 g,x4n+5x2n+9

c,x5+x-1 h,x9+x8+x7-x3+1

d,x7+x2+1 i,3x6-4x5+2x4-8x3+2x2-4x+3

e,x5+x4+1

Phân tích thành nhân tử các đa thức trên

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (6)

 
 
 
 • b) x8 +7x4+16

  = x8+8x4-x4+16

  = (x8+8x4+16) - x4

  =(x4+4)2-x4

  = (x4+4+x2)(x4+4-x2)

  c) x5+x-1

  = x5 - x4+x3+x4-x3+x2-x2+x-1

  = x3(x2-x+1) + x2(x2-x+1) - (x2-x+1)

  = (x2-x+1)(x3+x2 -1)

  d)x7+x2+1

  =x7-x+x2 +x+1

  = x (x6-1) + (x2+x+1)

  = x(x3-1)(x3+1) + (x2+x+1)

  = x(x3+1)(x-1)(x2+x+1)+(x2+x+1)

  = (x2+x+1)[x(x3+1)(x-1) +1]

  = (x2+x+1)(x5-x4+x2-x+1)

  = x (x-1)(x2+x+1)

  e) x5+x4+1

  = x5+x4+x3 - x3+1

  = x3(x2+x+1) - (x-1)(x2+x+1)

  = (x2+x+1)(x3-x+1)

  f) x8+x+1

  = x8-x2+x2+x+1

  = x2(x6-1)+(x2+x+1)

  = x2(x3-1)(x3+1) +(x2+x+1)

  = (x5+x2)(x-1)(x2+x+1) +(x2+x+1)

  = (x2+x+1)(x6-x5+x3-x2+1)

    bởi Bui Thi Thu Uyen 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D=x^2+x-6

    bởi Bảo Lộc 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sửa đề: Phân tích đa thức thành nhân tử (Viết về dạng tích)

  \(D=x^2+x-6=x^2-2x+3x-6\)

  \(=\left(x^2-2x\right)+\left(3x-6\right)=x.\left(x-2\right)+3.\left(x-2\right)\)

  \(=\left(x-2\right).\left(x+3\right)\)

  Chúc bạn học tốt!!!

    bởi Nguyễn Văn Thế 19/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D=x2+x-6=x2+3x-2x-6=x(x+3)-2(x+3)=(x+3)(x-2)

    bởi hoàng văn thanh nam 19/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • phân tích đa thức thành nhân tử

  a, (a+b+c)^3 - a^3 -b^3 - c^3

  b, 4a2b2-(a2+b2-c2)2

  giúp tớ với khocroikhocroikhocroi

    bởi Nguyễn Trà Giang 19/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a.) \\(\\left(a+b+c\\right)^3-a^3-b^3-c^3\\)

  \\(=a^3+b^3+c^3+3a^2b+3ab^2+3a^2c+3ac^2+3b^2c+3bc^2+6abc-a^3-b^3-c^3\\)\\(=3\\left(3a^2b+3ab^2+3a^2c+3ac^2+3b^2c+3bc^2+6abc\\right)\\)

  \\(=3\\left(abc+a^2b+a^2c+ac^2+b^2c+ab^2+abc+bc^2\\right)\\)

  \\(=3\\left[ab\\left(a+c\\right)+ac\\left(a+c\\right)+b^2\\left(a+c\\right)+bc\\left(a+c\\right)\\right]\\)

  \\(=3\\left(a+c\\right)\\left(ab+ac+bc+b^2\\right)\\)

  \\(=3\\left(a+c\\right)\\left[a\\left(b+c\\right)+b\\left(b+c\\right)\\right]\\)

  \\(=3\\left(a+c\\right)\\left(a+b\\right)\\left(b+c\\right)\\)

  b) 4a2b2-(a2  +b2-c2)2

  =(2ab+a2+b2-c2)(2ab-a2-b2+c2

  =[(a+b)2-c2][c2-(a-b)2]

  =(a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(c-a+b)

   

    bởi Nguyễn Công 19/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)