RANDOM

Phân tích đa thức x^4+2014x^2+2013x+2014 thành nhân tử

bởi Sam sung 30/05/2019

Phân tích đa thức thành nhân tử :\(x^4+2014x^2+2013x+2014\)

\(x^8+7x^4+16\)

Giúp mk vs, thank trước luôn nhaok

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(x^4+2014x^2+2013x+2014\)

  \(=x^4+2014x^2+2014x-x+2014\)

  \(=\left(x^4-x\right)+\left(2014x^2+2014x+2014\right)\)

  \(=x\left(x^3-1\right)+2014\left(x^2+x+1\right)\)

  \(=x\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)+2014\left(x^2+x+1\right)\)

  \(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x+2014\right)\)

  b)\(x^8+7x^4+6\)

  \(=x^8+x^4+6x^4+6\)

  \(=x^4\left(x^4+1\right)+6\left(x^4+1\right)\)

  \(=\left(x^4+1\right)\left(x^4+6\right)\)

  bởi Trần Vĩ 30/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA