AMBIENT

Phân tích đa thức x^3-7x-6 thành nhân tử

bởi Nguyễn Thanh Trà 29/05/2019

Phân tích đa thức thành nhân tử :

a ) \(x^3-7x-6\) b ) \(x^3-19x-30\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Vì mình mới họ định lí mới nên minhfm uốn làm thử nếu cậu không hiểu tì hỏi mình để mình làm cách bình thường .

  a ) Áp dụng định lí Bezout :
  Đặt \(f\left(x\right)=x^3-7x-6,\) ta thấy \(f\left(-1\right)=0\) nên \(-1\) là một ước của \(f\left(x\right)\).

  Vậy \(f\left(x\right)\) chia hết cho \(\left(x+1\right)\). Ta có : \(f\left(x\right)=\left(x+1\right)\left(x^2-x-6\right)\)

  \(x^2-x-6=\left(x+2\right)\left(x-3\right)\).

  Kết quả \(f\left(x\right)=\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x-3\right)\)

  b ) Áp dụng định lí Bezout :

  Đặt \(f\left(x\right)=x^3-19x-30.\)Xét một số ước của 30 , ta được \(f\left(-2\right)=0\).

  Ta chia \(f\left(x\right)\) cho \(\left(x+2\right);f\left(x\right)=\left(x+2\right)\left(x^2-2x-15\right)\)

  \(x^2-2x-15\) nhận \(x=5\) làm nghiệm .

  Do vậy \(f\left(x\right)=\left(x+2\right)\left(x+3\right)\left(x-5\right)\)

  Chúc bạn học tốt ok

  bởi Điệp Hồng 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>