YOMEDIA

Phân tích đa thức x^2-2xy+y^2 thành nhân tử

bởi Lê Thị Nguyệt Hà 03/10/2018

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức:

a) x2-2xy+y2            b)x2-y2         c) x2+2x+1            d)x-3x2+3x-1             e)x3+27

 

RANDOM

Câu trả lời (6)

 • a) x^{2}-2xy+y^{2}=(x-y)^{2}

  b) x^{2}-y^{2}=(x-y)(x+y)

  c) x^{2}+2x+1=(x+1)^{2}

  d) x^{3}-3x^{2}+3x-1=(x-1)^{3}

  e) x^{3}+27=x^{3}+3^{3}=(x+3)(x^{2}-3x+9)

  bởi Lê Duy Nguyễn 03/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  1. a,x2-2xy+y2=(x-y)2

  b,x2-y2=(x-y)(x+y)

  c,x2+2x+1=x2+2x1+12=(x+1)2

  d,x3-3x2+3x-1=(x3-x2)-(2x2-2x)+(x-1)=(x2-2x+1)(x-1)=(x-1)2(x-1)=(x-1)3

  e,x3+27=x3+33=(x+3)(x2-3x+9)

   

   

  bởi Nguyễn Minh Tuấn 03/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • câu a (x-x)2

  bởi Eath Hour 05/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  bảy hằng đẳng thức đáng nhớ là

  SỐ 1 (A+B)2=A2+2AB+B2

   SỐ 2 (A-B)2=A2-2AB+B2

  SỐ 3  A2-B2=(A+B)(A-B)

  SỐ 4 (A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3

  SỐ 5 (A-B)3=A3-3A2B+3AB2-B3

  SỐ 6 A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2)

  SỐ 7 A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2)

  bởi Lê Quang Đông 07/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>