Phân tích đa thức 3x^2 - 11x +6 thành nhân tử

bởi sap sua 28/05/2019

phân tích đa thức thanh nhân tử

a 3x2 - 11x +6

b 8x2 + 10x - 3

c 8x2 - 2x -1

giải cụ thể minh vs nghe 

cảm ơn các bạn nhiều

Câu trả lời (1)

  • a) \(3x^2-11x+6\\ =3x^2-9x-2x+6\\ =3x\left(x-3\right)-2\left(x-3\right)\\ =\left(x-3\right)\left(3x-2\right)\)

    b) \(8x^2+10x-3\\ =8x^2\left(x-\frac{1}{4}\right)+12\left(x-\frac{1}{4}\right)\\ =\left(8x+12\right)\left(x-\frac{1}{4}\right)\\ =\left(2x+12\right)\left(x-\frac{1}{4}\right)\\ =\left(2x+2\right)\left(4x-1\right)\)

    c) \(8x^2-2x-1\\ =8x^2-4x+2x-1\\ =8x\left(x-\frac{1}{2}\right)+2\left(x-\frac{1}{2}\right)\\ =\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(8x+2\right)\\ =\left(2x+1\right)\left(4x+1\right)\)

    bởi Lê Văn Đức 28/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan