Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu

bởi Quế Anh ngày 12/09/2017

Hi mấy bạn, có bạn nào cứu mình bài này không :((

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc lập phương của một hiệu

a) \(x^3+3x^2+3x+1\)

b) \(\frac{8}{{27}}{x^3} + \frac{4}{3}{x^2} + 2x + 1\)

Câu trả lời (2)

 • Có có :P

  a) \({x^3} - 3{x^2} + 3x + 1 = {(x - 1)^3}\)

  b) \(\frac{8}{{27}}{x^3} + \frac{4}{3}{x^2} + 2x + 1 = {\left( {\frac{2}{3}x} \right)^3} + 3{\left( {\frac{2}{3}x} \right)^2} + 3.\frac{2}{3}x + {1^3}\,\, = {\left( {\frac{2}{3}x + 1} \right)^3}\)

  Bài giải của mình bạn tham khảo nhé, à có phải bạn bị vướn câu b không?

  bởi An Nhiên ngày 13/09/2017
  Like (0)
 • Đúng rồi bạn mình vướn câu b chỗ  \(\frac{8}{{27}}{x^3} = {\left( {\frac{2}{3}x} \right)^3}\)mình k nhìn ra

  Hehe, tks bạn nhiều nha ^^!

  bởi Quế Anh ngày 15/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan