Làm tính nhân (4x^3+3xy^2-2y^3).(3x^2-5xy-6y^2)

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 21/05/2019

Làm tính nhân \(\left(4x^3+3xy^2-2y^3\right).\left(3x^2-5xy-6y^2\right)\)

Phân tích đa thức thành nhân tử \(10x^3+5x^2y-10x^2y-10xy^2+5y^3\)

 

Câu trả lời (1)

 • Làm tính nhân

  (4x3+3xy2-2y3).(3x2-5xy-6y2)

  =12x5+12y5-20x4y-36x2y3-8xy4

  Phân tích đa thức thành nhân tử

  10x3+5x2y-10x2y-10xy2+5y3

  =10x3-5x2y-10xy2+5y3

  =5(2x3-x2y-2xy2+y3-)

  bởi Nguyễn Huỳnh Giao 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan