YOMEDIA

Khai triển hằng đẳng thức ( x +3)^2

Bài 1. (3,0đ)

1.Khai triển hằng đẳng thức: ( x +3)2

2.Thực hiện phép tính:

a) 2x2 .( 3x – 5x3) +10x5 – 5x3

b) (x + 3)( x2 – 3x + 9) + (x – 9)(x+3)

Bài 2 (2đ) Tìm x, biết:

a) x2 – 25x = 0 b) (4x-1)2 – 9 = 0

Bài 3 (2,5đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x2 – 18x + 27

b) xy – y2 – x + y

c) x2 – 5x – 6

Bài 4 (1,5đ) Làm tính chia:

a) (12x3y3 – 3x2y3 + 4x2y4) : 6x2y3

b) (6x3 – 19x2 + 23x – 12): (2x – 3)

Bài 5 (1,0đ)

a) Cho đa thức f(x) = x4 – 3x3 + bx2 + ax + b ; g(x) = x2 – 1

Tìm các hệ số của a, b để f(x) chia hết cho g(x)

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x.(2x – 3)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  1 (x+3)2=x2+6x+9

  2

  a, 2x2(3x-5x3)+10x5-5x3=6x3-10x5+10x5-5x3=x3

  b, (x+3)(x2-3x+9)+(x-9)(x+3)=(x3+27)+(x2-6x-27)=x3+x2-6x

  Bài 2:

  a, x2-25x=0

  \(\Leftrightarrow x\left(x-25\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\begin{cases}x=0\\x-25=0\end{cases}\)

  \(\Leftrightarrow\begin{cases}x=0\\x=25\end{cases}\)

  b, (4x-1)2-9=0

  \(\Leftrightarrow\left(4x-1-3\right)\left(4x-1+3\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(4x-4\right)\left(4x+2\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow4\left(x-1\right)2\left(2x+1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow8\left(x-1\right)\left(2x+1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\begin{cases}x-1=0\\2x+1=0\end{cases}\)

  \(\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\x=\frac{-1}{2}\end{cases}\)

  Bài 3:

  a, 3x2-18x+27=3(x2-6x+9)=3(x-3)2

  b, xy-y2-x+y=y(x-y)-(x-y)=(y-1)(x-y)

  c, x2-5x-6=x2-6x+x-6=x(x-6)+(x-6)=(x+1)(x-6)

  Bài 4:

  a, ( 12x3y3-3x2y3+4x2y4):6x2y3=(12x3y3:6x2y3)-(3x2y3:6x2y3)+(4x2y4:6x2y3)

  =2x-1/2 + 2/3y

  b, bạn ơi mình không biết cách vẽ đường kẻ để chia ý , nếu bạn biết thì chỉ cho mình rồi mình làm cho

  Bài 5 :

  b, A = x(2x-3)

  A= 2x2-3x

  A= 2(x2-3/2x)

  A= 2(x2-2x3/4+9/16-9/16)

  A=2[(x-3/4)2-9/16]

  A=2(x-3/4)2-9/8

  A=2(x-3/4)2+(-9/8)

  Vì (x-3/4)2 \(\ge\)0 \(\forall x\)

  -> 2(x-3/4)2 \(\ge0\forall x\)

  -> 2(x-3/4)2+(-9/8)\(\ge-\frac{9}{8}\forall x\)

  Vậy MinA= -9/8

    bởi Nguyễn Hồng Hạnh 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)