ON
YOMEDIA
VIDEO

Giâỉ: (({x^2} + 2x).({x^2} + 2x - 2) = 3)

(x^2+2x).(x^2+2x-2)=3

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (5)

 
 
 
 • (x^2+2x)(x^2+2x-2)=3
  Đặt t=x^2+2x-1
  =>(t+1)(t-1)=3
  <=>t^2-1-3=0
  <=>t^2-4=0
  <=>(t-2)(t+2)=0
  thay t=x^2+2x-1 vào PT
  <=>(x^2+2x-3)(x^2+2x-1)=0
  <=>(x+3)(x-1)^3=0
  <=>x-1=0 hoặc x+3 =3 

  1, x-1=0<=>x=1
  2, x+3=0 <=> x=-3
  vậy PT có tập nghiệm là S={1;-3}

    bởi Gấu Không Tên 06/04/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • (x^2+2x)(x^2+2x-2)=3
  Đặt t=x^2+2x-1
  =>(t+1)(t-1)=3
  <=>t^2-1-3=0
  <=>t^2-4=0
  <=>(t-2)(t+2)=0
  thay t=x^2+2x-1 vào PT
  <=>(x^2+2x-3)(x^2+2x-1)=0
  <=>(x+3)(x-1)^3=0
  <=>x-1=0 hoặc x+3 =3 

  1, x-1=0<=>x=1
  2, x+3=0 <=> x=-3
  vậy PT có tập nghiệm là S={1;-3}

    bởi Pham Trung Nhan 21/04/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • khó

    bởi Trương Quang Thắng 03/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1