AMBIENT
UREKA

Giải và biểu diễn tập nghiệm các bất phương trình x^2+x+3/x^2-x-6>0

Giải và biểu diễn tập nghiệm các bất phương trình sau trên trục số

\(\dfrac{x^2+x+3}{x^2-x-6}< 0\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(\dfrac{x^2+x+3}{x^2-x-6}< 0\)

  Ta có:

  \(x^2+x+3=x^2+2.x.\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{11}{4}=\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{11}{4}>0\)

  => \(\dfrac{x^2+x+3}{x^2-x-6}< \) thì \(x^2-x-6< 0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x-3\right)< 0\)

  * TH1:

  \(\Leftrightarrow x+2< 0\)\(x-3>0\)

  \(\Leftrightarrow x< -2\)\(x>3\) ( vô lí)

  * TH2:

  \(x+2>0\)\(x-3< 0\)

  \(\Leftrightarrow x>-2\)\(x< 3\)

  Vậy \(3>x>-2\)

    bởi Nguyễn Đình Toản 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON