ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng mn

1.Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB= m, AC= n và AD là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng mn.
2.Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC
3.Tam giác ABC có AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • mình làm nốt câu 2 vs câu 3 ở đây nha :))

  Xét tam giác AMB có EM là phân giác :

  \(\dfrac{EA}{EB}=\dfrac{AM}{BM}\)

  Xét tam giác AMC có MD là phân giác :

  \(\dfrac{AD}{DC}=\dfrac{AM}{MC}=\dfrac{AM}{BM}\) ( vì MB = MC )

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{EA}{EB}=\dfrac{DA}{DC}\)

  \(\Rightarrow\) DE // BC ( đpcm )

  3) Ta có AE là đường phân giác của tam giác ABC nên ta có :

  \(\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{EC}{AC}\)

  \(\)\(\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{EC}{AC}=\dfrac{EB+EC}{AB+AC}=\dfrac{BC}{AB+AC}\)

  \(\Rightarrow\) \(EB=\dfrac{AB.BC}{AB+AC}=\dfrac{5.7}{5+6}=\dfrac{35}{11}\left(cm\right)\)

  \(\Rightarrow\) \(EB=BC-BE=7-\dfrac{35}{11}=\dfrac{42}{11}\left(cm\right)\)

    bởi Nguyễn Hùng 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1