ON
YOMEDIA
VIDEO

Cho a bất kỳ, chọn câu sai?

A. 2a - 5 < 2a + 1           

B. 3a - 3 > 3a - 1

C. 4a < 4a + 1                

D. 5a + 1 > 5a - 2

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • + Vì -5 < 1 nên cộng hai vế của bất đẳng thức với số 2a bất kì ta được

  2a - 5 < 2a + 1 ⇒ A đúng.

  + Vì 0 < 1 nên cộng hai vế của bất đẳng thức với số 4a bất kì ta được

  4a < 4a + 1 ⇒ C đúng.

  + Vì 1 > -2 nên cộng hai vế của bất đẳng thức với số 5a bất kì ta được

  5a + 1 < 5a - 2 ⇒ D đúng.

  + Vì -3 < -1 nên cộng hai vế của bất đẳng thức với số 3a bất kì ta được

  3a - 3 < 3a - 1 ⇒ B sai.

  Đáp án cần chọn là: B

    bởi Mai Vi 16/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1