RANDOM
*/ ?>

Bài 7 trang 6 sách bài tập toán 8 tập 1

bởi hà trang 16/10/2018
Bài 7 (Sách bài tập - trang 6)

Thực hiện phép tính :

a) \(\left(\dfrac{1}{2}x-1\right)\left(2x-3\right)\)

b) \(\left(x-7\right)\left(x-5\right)\)

c) \(\left(x-\dfrac{1}{2}\right)\left(x+\dfrac{1}{2}\right)\left(4x-1\right)\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • \(\left(\dfrac{1}{2}x-1\right)\left(2x-3\right)=x^2-\dfrac{3}{2}x-2x+3=x^2-\dfrac{1}{2}x+3\)\(b,\left(x-7\right)\left(x-5\right)=x^2-5x-7x+35=x^2-12x+35\)\(c,\left(x-\dfrac{1}{2}\right)\left(x+\dfrac{1}{2}\right)\left(4x-1\right)=\left(x^2-\dfrac{1}{4}\right)\left(4x-1\right)=4x^3-x^2-x+\dfrac{1}{4}\)

    bởi Dương Ngô Thu Giang 16/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

*/?>
AMBIENT
?>