YOMEDIA

Bài 6 trang 6 sách bài tập toán 8 tập 1

bởi Thanh Nguyên 16/10/2018
Bài 6 (Sách bài tập - trang 6)

Thực hiện phép tính :

a) \(\left(5x-2y\right)\left(x^2-xy+1\right)\)

b) \(\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x+2\right)\)

c) \(\dfrac{1}{2}x^2y^2\left(2x+y\right)\left(2x-y\right)\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • \(a,\left(5x-2y\right)\left(x^2-xy+1\right)=5x^3-5x^2y+5x-2x^2y-2xy^2-2y=5x^3-7x^2y-2xy^2+5x-2y\)\(b\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x-2\right)=\left(x^2-1\right)\left(x+2\right)=x^3+2x^2-x-2\)\(c,\dfrac{1}{2}x^2y^2\left(2x+y\right)\left(2x-y\right)=\dfrac{1}{2}x^2y^2\left(4x^2-y^2\right)=2x^4y^2-\dfrac{1}{2}x^2y^4\)

    bởi Lê Duy Ánh Dương 16/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA