ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết tập hợp và chỉ ra số phần tử của A các số tự nhiên không vượt quá 10

Viết tập hợp và chỉ ra số phần tử của các tập hợp sau:

a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 10

b)Tập hợp B các số tự nhiên x thỏa mãn: x+8=8

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • a) \(A=\left\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\right\}\)

  b) \(x+8=8\)

  \(x=8-8\)

  \(x=0\)

  \(\Rightarrow B=\left\{0\right\}\)

    bởi Nguyễn Châu 15/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 0

    bởi Lê Thanh Ngọc 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1