AMBIENT

Viết kết quả phép tính 3^8:3^4 dưới dạng một lũy thừa

bởi Anh Nguyễn 24/01/2019

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 38  : 34;             b) 108 : 102;             c) a6 : a (a ≠ 0 )

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • a) \(3^8:3^4=3^{8-4}=3^4\)

    b) \(10^8:10^2=10^{8-2}=10^6\)

    c) \(a^6:a\left(a\ne0\right)=a^6:a^1=a^{6-1}=a^5\)

    bởi Nguyen Tai 24/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>