ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết A+1 dưới dạng lũy thừa biết A=1+2+2^2+...+2^200

1, Cho A = 1+2+2^2 +...+2^200

Viết A+1 dưới dạng lũy thừa

2, Cho B= 3+3^2+3^3 +....+3^2005

CMR : 2B+3 là lũy thừa của 3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. A = 1 + 2 + 22 + ... + 2200
  => 2A = 2 + 22 + ... + 2200 + 2201
  => 2A - A = 2201 - 1
  => A = 2201 - 1
  => A + 1 = 2201 - 1 + 1 = 2201
  2. B = 3 + 32 + 33 + ... + 32005
  => 3B = 32 + 33 + ... + 32005 + 32006
  => 3B - B = 32006 - 3
  => 2B = 32006 - 3
  => 2B + 3 = 32006 - 3 + 3 = 32006 (là lũy thừa của 3)
  => đpcm
  @hanie anh

    bởi Khểnh Ngọc 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1