ON
YOMEDIA
VIDEO

Trong Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa hai tia còn lại, biết aOb=60 độ, aOc=110 độ?

Trên cùng một nửa mặt phẳng có chứa tia Oa, Vẽ hai góc aOb và aOc sao cho:

aOb = 60 độ, aOc = 110 độ

a) Trong Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa hai tia còn lại. Vì sao?

b)Tính số đo góc bOc

Help meyeu

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • (Vẽ hình thì bạn tự vẽ nhé, bạn nhớ thêm cả kí hiệu góc và độ nữa)

  a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, aOb=60, aOc = 110

  =>aOb < aOc

  => Tia Ob nằm giữa 2 tia Ob, Oc

    bởi Ngọc Trâm Trần 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tìm x \(\in\) Z sao cho tổng của số đó với nghịch đảo của nó là một số nguyên

  18/04/2019 |   1 Trả lời

 • 1 người đi xe máy hết 1 đoạn đường với vận tốc bằng \(26\dfrac{1}{4}\)kmhttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.giờ hết 2,4 giờ. Lúc về người ấy đi với vận tốc bằng 30kmhttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.giờ. Tính thời gian người ấy đi về

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 191 (Sách bài tập - tập 1 - trang 30)

  Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách ?

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Cho 2013 số nguyên, trong đó 4 số nguyên bất kì luôn có tích là số nguyên âm. Hỏi tích của 2013 số nguyên đó là số nguyên dương hay là số nguyên âm? Giải thích vì sao em lại chọn câu trả lời đó?

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 190 (Sách bài tập - tập 1 - trang 30)

  Tìm các bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400 ?

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • tìm n thuộc z để A là 1 số nguyên : A= n+ 7 phần n-4

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 189 (Sách bài tập - tập 1 - trang 30)

  Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng \(a⋮126\) và \(a⋮198\) ?

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Lấy điểm B nằm giữa hai điểm A và C, điểm D nằm giữa hai điểm B và C,điểm O nằm ngoài đường thẳng AC. Tính \(\widehat{BOD}\)biết \(\widehat{AOD}=110^o\)\(\widehat{AOB}=60^o\)

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • tim so nguyen x,y thoa man:x+y-y-1=1

  26/12/2018 |   5 Trả lời

 • Tính:
  Trả lời:

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1