Trả lời nhanh giúp em ạ

bởi Nhi Nguyễn 08/11/2018

A=2+2^1+2^2+2^3+2^4+......+2^2017+2^2018

Câu trả lời (4)

 • Lớp 6 chưa học cấp số nhân thì làm như sau: nhân hai vế với 2:

  2A=2.2+2.2^{1}+2.2^{2}+...+2.2^{2017}+2.2^{2018}

  2A=2^{2}+2^{2}+2^{3}+...+2^{2018}+2^{2019}

  2A-2^{2}-2^{2019}=2^{2}+2^{3}+...+2^{2017}+2^{2018}

  2A-2^{2}-2^{2019}+2+2^{1}=2+2^{1}+2^{2}+...+2^{2017}+2^{2018}

  2A-2^{2019}=A

  A=2^{2019}

   

  bởi Lê Hoàng 08/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • A=2+2^2+2^3+...+2^2018

  =2A=2^2+2^3+2^4+...+2^2019

  =2A=2^2+2^3+2^4+...+2^2019-A=2+2^2+2^3+...2^2018

  =A=2-2^2019

  bởi Nguyễn Hưng 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cái nào đúng ạ

   

  bởi Nhi Nguyễn 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cái mình đúng bạn nha,bạn ở trên có sai một lỗi nhỏ ngay 2 dòng đầu,mình sửa lại cho bạn ấy 2 dòng đầu

  2A=2.21(2=21)+2.22(mà bạn đó lại viết là 21)+2.23+...+2.20172+2.22018

  2A=22+23+24+...+22018+22019

  rồi đó bạn,mình đúng nha!

  bởi Nguyễn Hưng 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn


cached getFaqAnswerList