ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số các phần tử của tập hợp E={ 5;10;15;....;2005}

a, Cho C= { 2;9;1945 } .Tìm các tập hợp con của C?

b, tính số các phần tử trong mỗi tập hợp sau

D ={ 0;2;3;....;999} F= { 0;1;4;9;16;...;2500}

E= { 5;10;15;....;2005} G= { 0;2;6;12;20;...;9900}

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • \(C=\left\{2;9;1945\right\}\)

  \(\Leftrightarrow\)C có 3 phần tử

  \(\Leftrightarrow\)Số tập hợp con của C là:

  \(3^2=9\)

  \(F=\left\{0;1;4;9;16;.......;2500\right\}\)

  \(F=\left\{0^2;1^2;2^2;3^2;............;50^2\right\}\)

  F có số phần tử là:(50-1):1+1=50(phần tử)

  \(E=\left\{5;10;15;..........;2005\right\}\)

  Các phần tử cách nhau: 10-5=5;15-10=5;......

  E có số phần tử là:

  \((2005-5):5+1=401\)

    bởi Lữ Thị Ngân 03/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 401

    bởi Lê Thanh Ngọc 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1