ADMICRO
VIDEO

Tính nhanh: 11+12+13+.....+17+18+19

Tính nhanh: 11+12+13+.....+17+18+19=??????

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (6)

 • 11 + 12 + 13 +...+17 + 18 + 19

  = (11 + 19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16) + 15

  = 30 + 30 + 30 + 30 + 15

  = 120 + 15

  = 135

    bởi Hoàng Thiên Bình 01/09/2021
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • =(19+11).9:2

  =30.9:2

  =15.9

  135

   

    bởi Mai Nga 01/09/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • = ( 19 + 11 ) x 9 : 2
  = 30 : 2 x 9
  = 15 x 9 

  = 135

    bởi Phạm Anh Quân 06/09/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • =(11+19)+(18+12)+(17+13)+(14+16)+15

  =30.4+15

  =120+15=135

    bởi Nguyễn Đăng Phúc 07/09/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • SSH:(19-11) :1+1 =9 (số hạng)

  11+12+13+....+19

  =(11+19).9 :2

  =135

    bởi Nguyễn Thảo My 19/09/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • = 135

    bởi Minh Anh 05/10/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF