ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính A=[1140.(25.8+40)]:9+3^16:3^12+17

1. Tính nhanh : 25 . 37 . 4
2. Tính A=[1104 . ( 25.8+40 ) :9 +\(3^{16}\) : \(3^{12}\) +17
3. Tìm số tự nhiên x biết :

​ - 131.x-941-1024
- 24+5.x=\(7^{13}\) : \(7^{11}\)
- x:60 , x:144 và a nhỏ nhất khác 0
4. Một lớp học có 16 nam và 20 nữ . Có bao nhiêu cách chia đều học sinh của lớp học đó cho các tổ ( Số tổ nhiều hơn ) sao cho số nam trong các tổ bằng nhau và số nữ trong các tổ bằng nhau . Trong các cách chia đó thì cách nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất
5. Cho điểm 0 nằm trên đường thẳng Xy . Trên tia Õ vẽ các điểm A , B sao cho OA = 3cm , OB = 4,5 cm
- Giải thích vì sao điểm A nằm giữa 2 điểm O và B
- Tính AB
- Trên tia Ay cẽ điểm E sao cho B là trung điểm của AE chứng tỏ A là trung điểm của OE
Giúp mình với

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1 :

  25 . 37 . 4 = ( 25 . 4 ) . 37

  = 100 . 37 = 3700

  Câu 2 :

  [ 1104 . ( 25 . 8 + 40 ) ] : 9 + 316 : 312 + 17

  = [ 1104 . 240 ] : 9 + 34 + 17

  = 264960 : 9 + 81 + 17

  = 29440 + 81 + 17

  = 29521 + 17 = 29538

  Câu 3 :

  b) 24 + 5x = 713 : 711

  24 + 5x = 49

  5x = 49 - 24

  5x = 25

  x = 25 : 5

  x = 5

  c) x chia hết cho 60 và 144 ; x nhỏ nhất khác 0

  => x = BCNN ( 60 , 144 )

  60 = 22 . 3 . 5 144 = 24 . 32

  BCNN ( 60 ,144 ) = 24 . 32 . 5 = 720

  x = 720

  Câu 4 :

  Gọi số cách chia là a ( a thuộc N )

  Có 16 và 20 chia hết cho a => a thuộc ƯC ( 16 , 20 )

  16 = 24 20 = 22 . 5

  UCLN ( 16 , 20 ) = 22 = 4

  ƯC ( 16 , 20 ) = Ư ( 4 ) = { 1 ; 2 ; 4 }

  Vậy có 3 cách chia và cách chia thứ 3 là chia lớp thành 4 tổ , mỗi tổ sẽ có số HS ít nhất

  Câu 5 : Bạn tự vẽ hình nhé!

  - Trên tia Ox , có OA < OB ( 3cm < 4,5 cm )

  => A nằm giữa O và B ( 1 )

  - Từ ( 1 ) => OA + AB = OB

  => 3 + AB = 4,5

  => AB = 4,5 - 3 = 1,5 ( cm )

  AB = 1,5 cm

  Phần cuối mk đang suy nghĩ, khi nào có lời giải mk sẽ làm giúp cho nhé !

  Chúc bạn học giỏi !!!

  -

   

   

   

    bởi Nguyễn Thị Kim Ngân 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1