ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x thuộc Z, biết 7/12+6/18+5/36 < x < 1 7/13+3 5/13+2 1/13

Bài 1: Tìm tập hợp các số x e Z , biết rằng :

a) 7/12+6/18+5/36 < x < 1 và 7/13+3 và 5/13+2 và 2 và 1/13

b) -7/15+4/30+12/45< x/15 < 3/5+4/15+-2/5

Giải:

a) Tính tổng đầu tiên 7/12+5/18+5/36=.................................................................................................................................................................................Tính tổng thứ hai , ta có : 1 và 7/13 + 3 và 5/13 + 2 và 1/13 =.............................................................................................

Thay kết quả vào bất đẳng thức a) , ta có :

................<x<......................

Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị :.....................................................................................................................

b) Tính tổng đầu tiên , ta được :

-7/15+4/30+12/45=...................................................................................................................................................(1)

Tính tổng thứ hai , ta được:

3/5 + 4/15 + -2/5 =..........................................................................................................................................................(2)

Từ kết quả quả (1) và (2), ta có : ..../15<x/15<..../15

So sánh các phân số cùng mẫu , suy ra :

...........<x<..............

Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị :

.........................................................................................................................................................................................................

Giúp mình với các bạn ơi ! Ngày mai kiểm tra rồi !!!!!!!!!!khocroi......

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Tính tổng đầu tiên:
  \(\dfrac{7}{12}+\dfrac{5}{18}+\dfrac{5}{36}=\dfrac{21}{36}+\dfrac{10}{36}+\dfrac{5}{36}\)
  \(=\dfrac{31}{36}+\dfrac{5}{36}\)
  \(=\dfrac{36}{36}=1\)
  Tính tổng thứ hai, ta có:
  \(1\dfrac{7}{13}+3\dfrac{5}{13}+2\dfrac{1}{13}=\dfrac{20}{13}+\dfrac{44}{13}+\dfrac{27}{13}\)
  \(=\) \(\dfrac{64}{13}+\dfrac{27}{13}\)
  \(=\dfrac{91}{13}=7\)

  Thay kết quả vào bất đẳng thức a), ta có:

  1 < x < 7

  Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị: 2; 3; 4; 5; 6.
  b) Tính tổng đầu tiên, ta được:
  \(\dfrac{-7}{15}+\dfrac{4}{30}+\dfrac{12}{45}=\dfrac{-21}{45}+\dfrac{6}{45}+\dfrac{12}{45}\)
  \(=\dfrac{-15}{45}+\dfrac{12}{45}\)
  \(=\dfrac{-3}{45}=\dfrac{-1}{15}\)(1)

  Tính tổng thứ hai, ta được:

  \(\dfrac{3}{5}+\dfrac{4}{15}+\dfrac{-2}{5}=\dfrac{9}{15}+\dfrac{4}{15}+\dfrac{-6}{15}\)
  \(=\dfrac{13}{15}+\dfrac{-6}{15}\)
  \(=\dfrac{7}{15}\)(2)

  Từ kết quả quả (1) và (2), ta có: \(\dfrac{-1}{15}\) < \(\dfrac{x}{15}\) < \(\dfrac{7}{15}\)

  So sánh các phân số cùng mẫu, suy ra:

  -1 < x < 7

  Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6.

    bởi Hoàng Huyền 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1