ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tìm x biết \(| -x+\dfrac{ 2}{5}| +\dfrac{1}{2}=3,5\)?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (13)

 
 
 
 • lấy 3,5 - `1/2`

  rồi phá giá trị tuyệt đối ta có 2 kết quả + và -

  rồi tìm như tìm x

    bởi duc anh 31/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • l -x+2/5 l  +1/2=3,5

  l -x+2/5 l+0,5=3,5

  l -x+2/5 l=3

  => -x+2/5=3

       -x=3-2/5

         -x=13/5

         x=-13/5

  => -x+2/5=-3

     -x=-3-2/5

      -x=-17/5

     x=17/5

    bởi Lương Phú Trọng 31/08/2020
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • |-x+2/5|+1/2=3,5

  |-x+2/5|       =7/2-1/2

  |-x+2/5|       =3>0

  TH1:  -x+2/5=3                               TH2:  -x+2/5=-3

           -x       =3-2/5                                  -x       =-3-2/5

           -x       =13/5                                   -x       =-17/5

       => x       =-13/5                              =>x      =17/5

  vậy x E{-13/5  ;  17/5 }

    bởi Vân Nguyễn 31/08/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 •  ban kia tra loi dung hong

    bởi rgsdtg dsfgfg 03/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Như trên
    bởi Phúc Phúc 09/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 17/5

    bởi Hoang Thi Thao Duyen 09/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ok

    bởi Hô Tuyêt 11/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chịu

    bởi Rose Kim 11/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x = - 2,6

    bởi Nguyễn Quang HUY 12/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • |-x+2/5|+1/2=3,5|-x+2/5| =7/2-1/2|-x+2/5| =3>0TH1: -x+2/5=3 TH2: -x+2/5=-3 -x =3-2/5 -x =-3-2/5 -x =13/5 -x =-17/5 => x =-13/5 =>x =17/5vậy x E{-13/5 ; 17/5 }

    bởi Hoàng Huy 14/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • haha

    bởi hưng 2k8 01/01/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1