AMBIENT

Tìm tích của 98 số hạng đầu tiên 1 1/3, 1 1/8, 1 1/15,...

bởi Bo bo 26/04/2019

Tìm tích của 98 số hạng đầu tiên :

\(1\dfrac{1}{3};1\dfrac{1}{8};1\dfrac{1}{15};1\dfrac{1}{24};1\dfrac{1}{35};.......\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • ta có:

  \(1\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{3}=\dfrac{2^2}{1.3}\) ; \(1\dfrac{1}{8}=\dfrac{3^2}{2.4}\) ; \(1\dfrac{1}{15}=\dfrac{4^2}{3.5}\)

  \(1\dfrac{1}{24}=\dfrac{5^2}{4.6}\) ; \(1\dfrac{1}{35}=\dfrac{6^2}{5.7}\)

  vậy số hạng thứ 98 là: \(\dfrac{99^2}{98.100}\)

  tích của 98 số đầu tiên của dãy số là:

  \(\dfrac{\left(2.3.4.5.....98.99\right)^2}{1.2.\left(3.4.5.6.7.....98.99.100\right)^2}=\dfrac{4.\left(3.4.5.....98.99\right)^2}{1.2.10000.\left(3.4.5.....98.99\right)^2}\\ =\dfrac{4}{1.2.10000}=\dfrac{1}{5000}\)

  bởi Yến Linh Loan 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>