ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm stn b nhỏ nhất biết b chia 7 dư 4, chia 14 dư 11, chia 49 dư 46

Tìm số tự nhiên b nhỏ nhất sao cho b chia cho 7 dư 4 , chia cho 14 dư 11 , chia cho 49 dư 46 và b chia hết cho 19

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • vì b chia 7 du 4

  chia 14 du 11

  chia 49 du 46

  nen suy ra b + 3 chia het cho 7 ,14,49

  va b chia het cho 19

  suy ra b +3 la BC(7,14,49)

  BCNN(7,14,49)=98 , BC(7,14,49)=B(98)=0;98;196;294;...

  b+3=0;98;196;294;... suy ra b=-3;95;193;291;...

  mà b chia hết cho 19 nên b chi có thể = 95

  vậy b = 95

    bởi Nguyễn Hoa 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A mất 4 giờ 30 còn một minh vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy ?

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 • chứng minh các số sau ko phải số chính phương

  a) A=19k+5k 1995k (k chẵn)

  b) B = 20042004+2003

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1> số sách ở ngăn A bằng 3/5 số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển ở ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng 25/23 số sách ở ngăn B. Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.

  2> khối 6 của 1 trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 9/25 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng 21/64 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng 4/13 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

  13/11/2018 |   1 Trả lời

 • hai góc có tổng số đo bằng 90 độ là hai góc gì ?

  28/09/2018 |   2 Trả lời

 • Hai phân số nghịch đảo là gì?

  lolang

  13/12/2018 |   2 Trả lời

 • các bạn cho mình hỏi:Hãy so sánh

  A=\(\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^3}+...+\dfrac{1}{50^2}\) với B=\(\dfrac{173}{100}\)

  Giúp mình với câu này có trong đề cương!khocroibucminh

  [Cảm phiền các thầy cô và các bạn trình bày cả cách giải lẫn cách trả lời]

  15/10/2018 |   1 Trả lời

 • Chứng minh nếu phân số \(\dfrac{7n^2+1}{6}\) là số tự nhiên ( n \(\in\) N ) thì các phân số \(\dfrac{n}{2}\)\(\dfrac{n}{3}\) là các phân số tối giản ?

  13/12/2018 |   2 Trả lời

 • 3 phần 7 +(âm 1 phần 5+ âm 3 phần 7

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1. Tính:

  1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + ... + 97 - 98 - 99 +100

  2. Tìm x, y là số nguyên:

  xy - 3x + 7y = 21

  Giúp mih vs nha m.n T-T

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1: Tìm tập hợp các số x e Z , biết rằng :

  a) 7/12+6/18+5/36 < x < 1 và 7/13+3 và 5/13+2 và 2 và 1/13

  b) -7/15+4/30+12/45< x/15 < 3/5+4/15+-2/5

  Giải:

  a) Tính tổng đầu tiên 7/12+5/18+5/36=.................................................................................................................................................................................Tính tổng thứ hai , ta có : 1 và 7/13 + 3 và 5/13 + 2 và 1/13 =.............................................................................................

  Thay kết quả vào bất đẳng thức a) , ta có :

  ................<x<......................

  Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị :.....................................................................................................................

  b) Tính tổng đầu tiên , ta được :

  -7/15+4/30+12/45=...................................................................................................................................................(1)

  Tính tổng thứ hai , ta được:

  3/5 + 4/15 + -2/5 =..........................................................................................................................................................(2)

  Từ kết quả quả (1) và (2), ta có : ..../15<x/15<..../15

  So sánh các phân số cùng mẫu , suy ra :

  ...........<x<..............

  Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị :

  .........................................................................................................................................................................................................

  Giúp mình với các bạn ơi ! Ngày mai kiểm tra rồi !!!!!!!!!!khocroi......

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1