ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết chia nó cho 17 dư 4, chia cho 19 dư 11

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho chia nó cho 17 thì dư 4, chia nó cho 19 thì dư 11.

Ai làm đúng mình tích cho, ghi đáp số không cũng được

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số cần tìm là a ( a \(\in\) N* )

  Theo đề a : 17 dư 4 => a = 17p + 4 (1)

  a : 19 dư 11 => a = 19q + 11 (2)

  Từ (1) và (2) => 17p + 4 = 19q + 11

  <=> 17p - 17q = 2q + 11 - 4

  <=> 17(p - q) = 2q + 7 (3)

  Mà a nhỏ nhất => p - q nhỏ nhất

  Mà a là số tự nhiên => p - q = 1 . Thay vào (3) ta được :

  17.1 = 2q + 7 => 2q = 17 - 7 = 10 => q = 5 . Thay vào (2) ta được :

  a = 19.5 + 11 = 106

  Vậy a = 106

    bởi Trần Tân 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1