ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số tự nhiên có 6 chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là 4

 Bài 1 : Tìm số tự nhiên có 6 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vi là 4 và nếu chuyển chữ số đó lên hàng đầu tiên thì số đó tăng gấp 4 lần ?

Bài 2 : Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên phải và một chữ số 2 vào bên trái của nó thì số đó tăng gấp 36 lần 

Bài 3 : Một số tự nhiên tăng gấp 9 lần nếu viết thêm một chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của nó. Tìm số đó ?

 

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1 :

  * Gọi số cần tìm là abcde4

  * Theo đề bài, ta có :

  abcde4 . 4 = 4abcde

  ( 100000a + 10000b + 1000c + 100d + 10e + 4 ) . 4 = 400000 + 10000a + 1000b + 100c + 10d + e 

  400000a + 40000b + 4000c + 400d + 40e + 16 = 400000 + 10000a + 1000b + 100c + 10d + e 

  ( 400000a - 10000a ) + ( 40000b - 4000b ) + ( 4000c - 100c ) + ( 400d - 10d ) + ( 40e - e ) = 400000 - 16

  390000a + 39000b + 3900c + 390d + 39e = 399984

  39 . ( 10000a + 1000b + 100c + 10d + e ) = 399984

  39 . abcde = 399984

  abcde = 399984 : 39

  4abcde = 10256

  * Vậy số cần tìm là 10256

    bởi Phạm Krito 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1