Tìm số nguyên x biết -x - (-35) = 75

bởi Nguyễn Thị Khánh Linh 09/12/2018

Bài 1: Tìm x thuộc Z:

a) -x - (-35) = 75

b) /x/ + ( -25) = 65

c) /-x/ - 13 = 75

d) /x+3/ + (-12) = 75

e) (-37) - / 25-x / = -65

Câu trả lời (7)

 • Các bn giải rõ ra nhé!!

  bởi Nguyễn Thị Khánh Linh 09/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -x - (- 35) = 75

  => - x = 75 - 35= 40

  => x = - 40

  bởi Huy Hoàng Phú 09/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1: Tìm x thuộc Z:

  1. -x - (-35) = 75

  -x = 75 – 35

  -x = 40

  X = -40

  1. /x/ + ( -25) = 65

  /x/ = 65 – ( -25)

  /x/ = 65+ 25

  /x/ =

  1. /-x/ - 13 = 75

  X – 13 = 75

  X = 75 + 13

  X =

  1. /x+3/ + (-12) = 75

  X + 3 = 75 – (-12)

  X +3 = 75 + 12

  X + 3 = 87

  X = 87 – 3

   

  1. (-37) - / 25-x / = -65

  ( -37) – ( 25-x) = - 65

  -37 – 25 + x = -65

  X= -65 + 37 + 35

  bởi Hoaii Thuongg 09/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a)-x-(-35)=75                        b)/x/+(-25)=65            

  => -x=75+(-35)=75-35         /x/=65-(-25)

  => -x=40                             x=65+25

  =>x=-40                              x=100 hoặc x=-100

   

  bởi Hà Nam 09/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a) -x - (-35) = 75

      -x           = 75 + (-35)

      -x           = 40

       x           = -40

  bởi Đào Phương Linh 09/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan