ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm n, y, z biết 3n + 2n = 55, 3n + 2y = 37, 1y + 2z = 102

3n + 2n = 55

3n + 2y = 37

1y + 2z = 102

Hỏi n, y, z là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • - Xét \(3n+2n=55\)

  \(\Rightarrow5n=55\)

  \(\Rightarrow n=11\) (1)

  - Xét \(3n+2y=37\)

  Từ (1), thay vào ta có:

  \(3.11+2y=37\)

  \(\Rightarrow33+2y=37\)

  \(\Rightarrow2y=4\)

  \(\Rightarrow y=2\) (2)

  - Xét \(1y+2z=102\)

  Từ (2) thay vào ta có:

  \(1.2+2z=102\)

  \(\Rightarrow2+2z=102\)

  \(\Rightarrow2z=100\)

  \(\Rightarrow z=50\) (3)

  Từ (1), (2), (3) suy ra \(\left(n;y;z\right)=\left(11;2;50\right)\)

    bởi lê thị soa phin 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1