ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm GTLN và GTNN của B=|-x-17|+|y-36|+12

Câu 1: So sánh P và Q

P = a+{(a-3)-[(a+3)-(-a-2)]}

Q = [a+(a+3)]-[(a+2)-(a-2)]

Câu 2: Chứng minh nếu a là số nguyên thì:

a) M = a(a+2)-a(a-5)-7 chia hết cho 7

b) N = (a-2)(a+3)-(a-3)(a+2) là số chẵn

Câu 3 : Trong 3 số nguyên x, y, z có một số dương, một số âm và một số 0. Em hãy chỉ rõ mỗi số đó biết :

a/ |x| = y2.(y-z)

b/ y2 = |x|.(z-x)

c/ x8+y6z = y7

Câu 4:Tìm GTLN và GTNN của:

a/ A= |-x+8|-21

b/ B = |-x-17|+|y-36|+12

c/ C = -|2x-8|-35

d/ D = 3(3x-12)2-37

e/ E = -21-3.|2x+50|

g/ G = (x-3)2 +|x2-9|+25

Câu 5 :

Cho x1+x2+x3+................+x50+x51=0 và x1+x2= x3+x4=....................=x49+x50= x50+x51=1. Tính x50

Câu 6 :

a) Cho 2017 số nguyên trong đó 7 số bất kì luôn có tổng âm. Hỏi tổng của

2017 số đó là âm hay dương ?

b) Cho 2017 số nguyên trong đó 7 số bất kì luôn có tích âm. Hỏi tích của

2017 số đó là âm hay dương ? Mỗi số nguyên đó là âm hay dương ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 4:
  a) Ta có: \(\left|-x+8\right|\ge0\)

  \(\Rightarrow A=\left|-x+8\right|-21\ge-21\)

  Vậy \(MIN_A=-21\) khi x = 8

  b) Ta có: \(\left|-x-17\right|+\left|y-36\right|\ge0\)

  \(\Rightarrow B=\left|-x-17\right|+\left|y-36\right|+12\ge12\)

  Vậy \(MIN_B=12\) khi \(x=-17;y=36\)

  c) Ta có: \(-\left|2x-8\right|\le0\)

  \(\Rightarrow C=-\left|2x-8\right|-35\le-35\)

  Vậy \(MAX_C=-35\) khi \(x=4\)

  d) Ta có: \(3\left(3x-12\right)^2\ge0\)

  \(\Rightarrow D=3\left(3x-12\right)^2-37\ge-37\)

  Vậy \(MIN_D=-37\) khi x = 4

  e) Ta có: \(-3\left|2x+50\right|\le0\)

  \(\Rightarrow E=-21-3\left|2x+50\right|\le-21\)

  Vậy \(MAX_E=-21\) khi x = -25

  g) \(\left(x-3\right)^2+\left|x^2-9\right|\ge0\)

  \(\Rightarrow G=\left(x-3\right)^2+\left|x^2-9\right|+25\ge25\)

  Vậy \(MIN_G=25\) khi x = 3

    bởi Hồng Duyên 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1