YOMEDIA

Tìm các số nguyên x, y thỏa (x+3).(y+1)=3

bởi Mai Trang 16/11/2018

Tìm các số nguyên x và y, sao cho: (x+3).(y+1)=3

ADSENSE

Câu trả lời (3)

 • \(\left(x+3\right)\left(y+1\right)=3\)

  \(\Rightarrow\left(x+3\right)\left(y+1\right)=1.3=3.1=\left(-1\right).\left(-3\right)=\left(-3\right).\left(-1\right)\)

  Ta có bảng sau:

  \(x+3\) \(1\) \(3\) \(-1\) \(-3\)
  \(y+1\) \(3\) \(1\) \(-3\) \(-1\)
  \(x\) \(-2\) \(0\) \(-4\) \(-6\)
  \(y\) \(2\) \(0\) \(-4\) \(-2\)

  KL: Các cặp số (x; y) thỏa mãn...

  bởi Đối Thủ Mạnh 16/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x={-2;0;-4;-6}

  y={2;0;-4;-2}

  bởi Lê Thanh Ngọc 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (x+3).(y+1)=3

  TH1. x+3 = 1  => x = -2

      và y+1 = 3  => y = 2

  TH2. x+3 = 3 => x= 0

     và y+1 = 1  => y=0.

   

  bởi Nguyễn Xuân 14/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA