ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm các số nguyên tố x, y thỏa (x-2)^2.(y-3)^2=4

Tìm các số nguyên tố x, y thỏa mãn : ( x - 2)\(^2\) . (y - 3)\(^2\) = 4

Giải chi tiết giúp mk nhé các bn, mk cảm ơn nhìu ạ!!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có: \(\left(x-2\right)^2\left(y-3\right)^2=4\)

  \(\Rightarrow\left[\left(x-2\right)\left(y-3\right)\right]^2=2^2\)

  \(\Rightarrow\left[\begin{matrix}\left(x-2\right)\left(y-3\right)=2\\\left(x-2\right)\left(y-3\right)=-2\end{matrix}\right.\)

  Với \(\left(x-2\right)\left(y-3\right)=2\)

  \(\Rightarrow x-2\inƯ\left(2\right)\); \(y-3\inƯ\left(2\right)\)

  \(Ư\left(2\right)=\left\{\pm1;\pm2\right\}\)

  \(\Rightarrow x-2\in\left\{\pm1;\pm2\right\}\)

  \(y-3\in\left\{\pm1;\pm2\right\}\)

  Xét các t/h sau:

  + TH1:

  Với \(\left(x-2\right)\left(y-3\right)=2\)

  _ Nếu \(x-2=1\) thì \(y-3=2\)

  \(\Rightarrow x=3;y=5\)

  _ Nếu \(x-2=-1\) thì \(y-3=-2\)

  \(\Rightarrow x=1;y=1\)

  _ Nếu \(x-2=2\) thì \(y-3=1\)

  \(\Rightarrow x=4;y=4\)

  _ Nếu \(x-2=-2\) thì \(y-3=-1\)

  \(\Rightarrow x=0;y=2\)

  +TH2:

  Với \(\left(x-2\right)\left(y-3\right)=-2\)

  \(\Rightarrow x-2\inƯ\left(-2\right);y-3\inƯ\left(-2\right)\)

  \(x;y\) ở đây sẽ có kết quả giống y hệt trường hợp 1.

  Vậy ..........(liệt kê từng cặp số t/ư).

    bởi DuyNguyễn NaKun 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1