ON
ADMICRO
VIDEO

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất cả các số \(3, 4, 5, 6.\)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có: \(3 = 3; 4 = 2^2;\)\( 5 = 5\) và \(6 = 2.3\) 

  Nên BCNN \((3, 4, 5, 6) = 60.\)

  Do đó \(BC(3, 4, 5, 6)\)\(=\{ 60;\) \(120;\) \(180;\) \(240;\) \(300;\) \(360;\) \(420;\) \(480;\) \(540;\) \(600;\) \(660;\) \(720;\) \(780;\) \(840;\) \(900;\) \(960;\) \(1020; ...\}\)

  Số lớn nhất có ba chữ số chia hết cho \(3, 4, 5, 6\) là \(960.\)

    bởi Mai Rừng 29/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1