Thu gọn tổng 1-2+2^2-2^3+...+2^1000

bởi Hoàng My 07/01/2019

Thu gọn tổng sau :

1 - 2 + 22 - 23 + 24 - .... + 21000

Câu trả lời (1)

 • Đặt A=\(1-2+2^2-2^3+2^4-...+2^{1000}\)

  A.2=\(2.\left(1-2+2^2-2^3+2^4-...+2^{1000}\right)\)

  A.2=\(2-2^2+2^3-2^4+...+2^{1001}\)

  A.2+A=\(\left(2-2^2+2^3-2^4+...+2^{1001}\right)+\left(1-2+2^2-2^3+...+2^{1000}\right)\)

  A.3=\(2^{1001}+1\)
  A=\(\dfrac{2^{1001}+1}{3}\)
  bởi Nguyễn Bình 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan