ADMICRO
VIDEO

Ta có tập hợp \(C = \{8; 10; 12;...;30\}\) có \((30 - 8): 2 + 1 = 12\) (phần tử) Tổng quát: - Tập hợp các số chẵn từ số chẵn \(a\) đến số chẵn \(b\) có \((b - a) : 2 +1\) phần tử.

- Tập hợp các số lẻ từ số lẻ \(m\) đến số lẻ \(n\) có \((n - m) : 2 +1\) phần tử.

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

                    \(D = \{21; 23; 25;... ; 99\}\)

                    \(E = \{32; 34; 36; ...; 96\}\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • +) \(D\) là tập hợp các số lẻ từ số lẻ \(21\) đến số lẻ \(99\) nên số phần tử của \(D\) là \((99 - 21) : 2 + 1 = 40\) phần tử.

    +) \(E\) là tập hợp các số chẵn từ số chẵn \(32\) đến số chẵn \(96\) nên số phần tử của \(E\) là \((96 - 32) : 2 + 1 = 33\) phần tử.

      bởi Lê Bảo An 14/06/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON