ON
YOMEDIA
VIDEO

So sánh 3^15 + 4^15 với 5^15

So sánh : 315 + 415 với 515

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 3 ^ 15= [ 3^3] ^5= 27 ^5 => 3^15 + 4^15 = 91^5

  4^15= [ 4^3]^5 = 64 ^5 =>

  5^15= [ 5^3]^5 = 125 ^5

  125^5 > 91^5=> 3^15+4^15 < 5^15

    bởi Nguyễn Huỳnh Điệp Y 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bài 21 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Điền dấu >, =, < vào chỗ trống (.....)

  \(\left|4\right|......\left|7\right|\)                          \(\left|-2\right|......\left|-5\right|\)                     \(\left|-3\right|.....\left|0\right|\)               \(\left|6\right|.......\left|-6\right|\)

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 2.4* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 8)

  Tìm các số nguyên \(x\) và \(y\), biết :

                  \(\dfrac{x-3}{y-2}=\dfrac{3}{2}\) và \(x-y=4\)

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • biết( n,a thuộc n*)

  chứng minh: \(\dfrac{a}{n\left(n+a\right)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+a}\)

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Cho B=\(\frac{5}{n^2+1}\)

  a,CMR B luôn là phân số

  b, Tính B với n=5,-2

  c,Tìm n thuộc Z để B là số nguyên

  d,Tìm n để B=\(\frac{1}{2}\)

  Chúc các bạn học tốt ok

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 8)

  Tìm các số nguyên \(x\) và \(y\) biết :

                     \(\dfrac{-2}{x}=\dfrac{y}{3}\) và \(x< 0< y\)

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 20 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Tìm giá trị tuyệt đối của các số : \(1998,-2001;-9\)

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Câu 1:
  Tính trung bình cộng của 22 số lẻ liên tiếp đầu tiên.
  Trả lời: Trung bình cộng của 22 số lẻ liên tiếp đầu tiên là .
  Câu 2:
  Cho một phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998. Hiệu số lớn hơn số trừ là 135. Hãy tìm số trừ.
  Trả lời: Số trừ là
  Câu 3:
  Cho biết ngày 20 tháng 3 năm 2015 là thứ sáu. Hỏi ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng 3 năm 2016 là ngày bao nhiêu?
  Trả lời: Ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng 3 năm 2016 là ngày
  Câu 4:
  Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 600, chiều cao là 10cm, chiều dài hơn chiều rộng là 6cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.
  Trả lời: Thể tích hình chữ nhật đó là
  Câu 5:
  Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 4 rồi trừ đi 45 thì có kết quả bằng khi lấy số đó chia cho 4 rồi cộng với 45.
  Trả lời: Số đó là .
  Câu 6:
  An hỏi Bình “ bây giờ là mấy giờ rồi ? ”. Bình trả lời: “Thời gian từ bây giờ đến nửa đêm nay đúng bằng thời gian từ nửa đêm qua đến bây giờ”. Em hãy tính giúp An xem “bây giờ” là mấy giờ ?
  Trả lời: “Bây giờ” là giờ.
  Câu 7:
  Bạn An khi thực hiện phép chia một số tự nhiên cho 25, vì viết nhầm chữ số 0 hàng trăm của số bị chia thành 5 và chữ số hàng chục 5 thành 0 nên được thương là 980 và số dư là 4. Hãy tìm số bị chia đúng.
  Trả lời: Số bị chia đúng là .
  Câu 8:
  Tìm một số có hai chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.
  Trả lời: Số đó là
  Câu 9:
  Hãy cho biết, nếu giảm chiều rộng một hình chữ nhật đi 37,5% thì phải tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm bao nhiêu phần trăm để diện tích không thay đổi?
  Trả lời: Phải tăng chiều dài thêm %.
  Câu 10:
  Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau, biết rằng số đó bằngtổng tất cả các số có hai chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số của số đó.
  Trả lời: Số đó là .

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Cho hai số nguyên a và b (b khác 0) . CTR các cặp phân số sau luôn luôn bằng nhau:

  a) a / -b và -a / b

  b) -a / -b và a / b

  (Dấu / nghĩa là phân số nhé . Mk cần gấp)

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 8)

  Các cặp phân số bằng nhau là :

  (A) \(\dfrac{-3}{4}\) và \(\dfrac{-4}{3}\)                      (B) \(-\dfrac{2}{3}\) và \(\dfrac{6}{9}\)

  (C) \(\dfrac{3}{7}\) và \(\dfrac{-3}{7}\)                           (D) \(\dfrac{7}{8}\) và \(\dfrac{-35}{-40}\)

  Hãy chọn câu trả lời đúng ?

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 19 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Tìm \(x\in\mathbb{Z}\) :

  a) \(-6< x< 0\)

  b) \(-2< x< 2\)

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1