ON
YOMEDIA
VIDEO

Khái niệm của nửa mặt phẳng

(1) Thế nào là nửa mặt phẳng?

(2) Thế nào là góc?

(3) Thước đo góc có cấu tạo như thế nào?

(4) Để đo (tìm số đo) một góc ta làm thế nào?

(5) Người ta so sánh hai góc bằng cách gì?

(6) Thế nào là:Góc bẹt? Góc vuông? Góc nhọn? Góc tù?

(7) Thế nào là:Tia nằm giữa hai tia? Điểm nằm trong góc?

(8) Khi nào thì góc xOy + goc yOz=góc xOy?

(9) Thế nào là: Hai góc phụ nhau? Hai góc bù nhau?

(10) Thế nào là: Hai góc kề nhau? Hai góc kề phụ? Hai góc kề bù?

(11) Tia phân giác của một góc là gì?

(12) Đường ttròn là gì? Hình tròn là gì?

(13) Thế nào là: Cung ? Dây cung? Đường kính của đường tròn?

(14) Muốn so sánh độ dài hai đoạn thẳng bằng compa ta làm thế nào?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1, Nửa mặt phẳng: hình gồm nửa mặt phẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là nửa mặt phẳng bờ a.

  Hai nửa mặt phẳng có chung bờ gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.

  2,Góc là hình gồm 2 tia chung gốc

  3,Thước đo góc hay còn gọi là thước đo độ là một dụng cụ hình tròn, hình bán nguyệt hay hình vuông thường làm bằng nhựa dẻo trong suốt dùng đo góc. Hầu hết các thước đo góc dùng đơn vị độ (o)

  Thước đo góc ứng dụng nhiều trong cơ khí là kĩ thuật nhưng đặc biệt sử dụng thường xuyên trong trường học.

  Thước đo góc thường phẳng, tuy nhiên một số loại công phu có thêm hai cần xoay giúp đo góc chính xác hơn.

  4,Bước 1: Canh vạch trước tiên.

  Bước 2 : Điều chỉnh vạch sao cho vạch nằm trong cạnh của thước.

  Bước 3: Từ từ cho 2 hoặc 1 cạnh trùng vào vạch thước.

  Bước 4: Để tâm thẳng lối với điểm (ví dụ góc xOy thì trùng vào O), để vạch trùng vào cạnh của thước.

  Bước 5: Xem kết quả.

  5, Để so sánh hai góc, ta so sánh số đo của hai góc đó

  + Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau

  + Góc nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn, ngược lại góc nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn.

  6, - Góc vuông là góc có số đo bằng 90o

  - Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau, có số đo bằng 180o

  - Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90o

  -Góc tù là góc có số đo lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt

  Chú ý: Số đo của mỗi góc không vượt quá 180o.

  7, Cho ba tia Ox, Oy, Oz chung gốc O. Lấy bất kì M trên tia Ox, lấy bất kì N trên tia Oy ( M và N khác O). Nếu tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N thì ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.

  Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó được gọi là điểm nằm trong góc.

  8, Tia Oy nằm giữa hai tia 0x và Oz thì xOy+ yOz= xOz và ngược lại nếu xOy+ yOz= xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

  9, - Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90o.

  - Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180o.

  10, - Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là cạnh chung.

  - Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.

  - Hai góc kề phụ là hai góc vừa kề nhau vừa phụ nhau.

  11, Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

  Chú ý: Mỗi góc không phải là góc bẹt chỉ có một tia phân giác.

  12, Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu ( O;R)

  Gọi khoảng cách từ 1 điểm M bất kì đến tâm O là d

  + Nếu d> R thì M ở ngoài đường tròn.

  +Nếu d=R thì M ở trên đường tròn.

  +Nếu d<R thì M ở trong đường tròn.

  - Trong hình học phẳng, một hình tròn là một vùng trên mặt phẳng nằm bên trong đường tròn. Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

  Một hình tròn được gọi là đóng hay mở tùy theo việc nó chứa hay không chứa đường tròn biên.

  13, -Hai điểm A và B nằm trên đường tròn tâm O. Hai điểm này chia hai đường tròn thành hai phần, mỗi phần là 1 cung tròn.

  - Đoạn thẳng nối hai mút của cung gọi là dây cung.

  - Dây đi qua tâm gọi là đường kính.

  Chúc bạn học tốt nhoa...!

    bởi Hoangf Bas Sum sum 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1