ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh A+B=C+D biết A=a+b, B=-b-c+1, C=b-c, D=b-a

cho:

A=a+b-5 B=-b-c+1 C=b-c-4 D=b-a

chung minh A+B=C+D

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có:

  \(A+B=a+b-5+\left(-b\right)-c+1\)

  \(=a-c+\left(-b+b\right)+\left(-5+1\right)\)

  \(=a-c-4\)

  \(C-D=\left(b-c-4\right)-\left(b-a\right)\)

  \(=b-c-4-b+a\)

  \(=b-b+a-c-4\)

  \(=a-c-4\)

  Vậy: \(A+B=C-D\)

    bởi Đạt DRAGON 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • BCNN(a,b)=630,,UCLN(a,b)=18.Tìm 2 số a, b

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • So sánh : A =\(\dfrac{17^{18}+1}{17^{19}+1}\) và B =\(\dfrac{17^{17}+1}{17^{18}+1}\)

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Câu 2: Tính ( theo BT của mình là các câu ko theo thứ tự nha )

  i) 3\(\dfrac{1}{5}\) + 2\(\dfrac{2}{3}\) ;

  k) 3\(\dfrac{1}{2}\) - 1\(\dfrac{2}{5}\) ;

  l) 5\(\dfrac{1}{2}\). 3\(\dfrac{3}{4}\) ;

  x) \(\dfrac{6}{11}\)-\(\dfrac{4}{11}\). \(\dfrac{22}{8}\) ;

  m) 6\(\dfrac{1}{3}\):4\(\dfrac{2}{9}\) ;

  r) (\(\dfrac{5}{7}\)-\(\dfrac{1}{2}\)) : \(\dfrac{3}{5}\)

  s) \(\dfrac{6}{7}\) + \(\dfrac{4}{7}\). \(\dfrac{7}{8}\)

  => GIúp mình nhanh nha - ai đúng; nhanh; trình bày đẹp thì mình TICK !

  yeu

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 70* - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)
                       \(x\)        -5        7       -2
                       \(y\)         3     -14       -2
                  \(\left|x+y\right|\)      
               \(\left|x+y\right|+x\)      

   

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • 1) Thế nào là hai số đối nhau? Cho ví dụ?

  2) Thế nào là hai số nghịch đảo? Cho ví dụ?

  3) Phát biểu quy tắc và viết dưới dạng tổng quát của phép công hai phân số

  a) Cùng mẫu b) Khác mẫu

  4) Phát biểu và viết dưới dạng tổng quát của:

  a) Phép trừ hai phân số

  b) Phép nhân hai phân số

  c) Phép nhân hai phân số

  5) Phát biểu và viết dạng tổng quát của các tính chất của phép cộng và phép nhân hai phân số.

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • học sinh khối 6 của 1 trường trung học cơ sở tham gia khai mạc đại hội thể dục thể thao của xã.Biết rằng 75% số học sinh nam bằng \(\dfrac{4}{3}\)số học sinh nữ và số học sinh nữ là 27 em.Tính số học sinh khối 6 của trường đã tham gia khai mạc đại hội thể thao của xã.

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Câu hỏi: cho một bảng 5 nhân 5 gồm 25 ô . người ta điền vào mỗi ô vuông một trong các số :1;0;-1.Xét 12 tổng theo 5 hàng dọc, 5 hàng ngang , hai tổng theo hàng chéo.

  a) Viết tập hợp các giá trị mà tổng có thể nhận được
  b) chứng minh rằng trong 12 tổng trên tồn tại hai tổng có giá trị bằng nhau

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tính hợp lý:

  1) 35 x 18 - 5 x 7 x 18

  2) 45 - 5 x ( 12 + 9)

  3) 24 x ( 16 - 5) - 16 x ( 24 - 5)

  4) 29 x ( 19 - 13) - 19 x ( 29 - 13 )

  5) 31 x (-18) + 31 x (-81) - 31

  6) (-12) x 47 + (-12) x 52 + (-12)

  7) 13 x ( 23 + 22 ) - 3 x ( 17 + 28 )

  8) -48 + 48 x (-78) + 48 x (-21)

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1 : Tìm x nguyên để các giá trị biểu thức sau đạt giá trin nhỏ nhất

  B= x+4 + 1996

  Bài 2 : Tính tổng

  S= \(\dfrac{1}{2.3}\)+ \(\dfrac{1}{3.4}\)+\(\dfrac{1}{4.5}+...+\dfrac{1}{48.49}+\dfrac{1}{49.50}\)

  Bài 3 : Tính tổng

  S= 1+ 52+54+56+...+52020

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm các số nguyên dương x;y thỏa mãn: x2 =2x . (x - y) +2y - x + 2

  Trả lời nhanh và dể hiểu giùm mình nha!Thanks so much!

  12/11/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1