YOMEDIA
IN_IMAGE

Các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 7, 27

Cho mình biết các dấu hiệu chia hết cho:

a) 2

b) 3

c) 5

d) 7

e) 27

g) Nếu biết thêm thì càng tốt>>>>

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (7)

 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    bởi nguyễn thế Thanh 03/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dấu hiệu chia hết cho 2: các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8.
  Dấu hiệu chia hết cho 3: số có tổng các chữ số chia hết cho 3
  Dấu hiệu chia hết cho 5: các số có tận cùng là 0, 5
  Dấu hiệu chia hết cho 7: Lấy chữ số đầu tiên nhân với 3 rồi cộng thêm chữ số tiếp theo, được bao nhiêu lại nhân với 3 rồi cộng thêm chữ số tiếp theo… cứ như vậy cho đến chữ số cuối cùng. Nếu kết quả cuối cùng này chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7
  Dấu hiệu chia hết cho 27: thường thì không có nguyên tắc, nên kết hợp số đó là tích của các thừa số, phải chứa thừa số chia hết cho 9 và thừa số chia hết cho 3

    bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 03/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dấu hiệu chia hết cho 2 là các số có chữ số tạn cùng là 2,4,6,8,0 

  dấu hiệu chia hết cho 3: số có tổng các chữ số chia hết cho 3 

  dấu hiệu chia hết cho 5: các số có tận cùng là 0, 5

   

    bởi . Thư 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Dấu hiệu chia hết cho 2

  Các chữ số tận cùng là : 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2.
  Hoặc : Các số chẵn thì chia hết cho 2
  Chú ý : Các số tận cùng là 1;3;5;7;9 thì không chia hết cho 2.
  Hoặc các số lẻ thì không chia hết cho 2.

  - Dấu hiệu chia hết cho 3
  Là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3.
  Ví dụ : 726 : 3 vì 7 + 2 + 6 = 15 chia hết cho 3
  Chú ý : Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không cia hết cho 3 đồng thời tổng này chia cho 3 dư bao nhiêu thì số đó chia cho 3 dư bấy nhiêu.
  Ví dụ : Số 5213 không chia hết cho 3 vì 5+2+1+3=11 mà 11:3=3dư2 nên số 5213 : 3 = 1737 dư 2.

  -Dấu hiệu chia hết cho 5 
  Các số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

  -Dấu hiệu chia hết cho 7 
  Lấy chữ số đầu tiên nhân với 3 rồi cộng thêm chữ số tiếp theo, được bao nhiêu lại nhân với 3 rồi cộng thêm chx số tiếp theo… cứ như vậy cho đến chữ số cuối cùng. Nếu kết quả cuối cùng này chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7.
  Để nhanh gọn, cứ mỗi lần nhân với 3 và cộng thêm chữ số tiếp theo ta lấy kết quả trừ đi 7 hoặc trừ đi các số là bội số của 7 (14,21…)

  -Dấu hiệu chia hết cho 27

   thường thì không có nguyên tắc, nên kết hợp số đó là tích của các thừa số, phải chứa thừa số chia hết cho 9 và thừa số chia hết cho 3

    bởi phùng kim huy 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON