ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài 201 trang 31 sách bài tập Toán 6 tập 1

Bài 201 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

Tìm số tự nhiên \(x\), biết rằng :

a) \(70⋮x,84⋮x\) và \(x>8\)

b) \(x⋮12,x⋮25,x⋮30\) và \(0< x< 500\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (4)

 
 
 
 • a) 70 ⋮ x, 84 ⋮ x và x > 8

  b) x ⋮ 12, x ⋮ 25, x ⋮ 30 và 0 < x < 500

  HD: a) 70 ⋮ x, 84 ⋮ x và x > 8

  Vì 70 ⋮ x, 84 ⋮ x nên x ∈ ƯC(70;84)

  Ta có        70 = 2.5.7                 84=.3.7

  ƯCLN(70; 84) = 2.7 = 14

  ƯC (70; 84) = {1;2;7;14}

  Vì x > 8 nên  x = 14

  b) x ⋮ 12 , x ⋮ 25 , x ⋮ 30 và 0 < x < 500

  Vì x ⋮ 12 , x ⋮ 25 và x ⋮ 30 nên x ∈ BC(12; 25; 30)

  Ta có: 12=.3          25=5             30=2.3.5

  BCNN(12; 25; 30) = .3.55=300

  BC(12;25;30)={0;300;600;...}

  Vì 0 < x < 500 nên x = 300.

  100% đúng

  100% đúng

  100% đúng

  Like cho mk nhé

    bởi ミ★Bạch Kudo★彡 19/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • a) 70⋮x,84⋮x x>8 => x \(\in\) ƯC(70; 84)

  Ta có: 70 = 2.5.7 84 = 22.3.7

  => ƯCLN(70; 84)= 2.7 = 14

  ƯC(70; 84)= Ư(14)= { 1; 2; 7; 14}

  Vì x > 8 => x = 14

  b) x⋮12,x⋮25,x⋮300<x<500 => x \(\in\) BC(12; 25; 30)

  Ta có: 12 = 22.3 25 = 52 30 = 2.3.5

  => BCNN(12; 25;30) = 22.3.5 = 60

  BC(12;25;30)= B(60)= {0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420; 480; 540;...}

  Vì 0<x<500 nên x \(\in\) {60; 120; 180; 240; 300; 360; 420; 480}

    bởi le thi hanh 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) 70 ⋮ x, 84 ⋮ x và x > 8

  Vì 70 ⋮ x, 84 ⋮ x nên x ∈ ƯC(70;84)

  Ta có        70 = 2.5.7                 84=22.3.784=22.3.7

                   ƯCLN(70; 84) = 2.7 = 14

                   ƯC (70; 84) = {1;2;7;14}{1;2;7;14}

  Vì x > 8 nên  x = 14

  b) x ⋮ 12 , x ⋮ 25 , x ⋮ 30 và 0 < x < 500

  Vì x ⋮ 12 , x ⋮ 25 và x ⋮ 30 nên x ∈ BC(12; 25; 30)

  Ta có: 12=22.312=22.3                  25=5225=52                         30=2.3.5

   BCNN(12; 25; 30) = 22.3.52=30022.3.52=300

  BC(12;25;30)={0;300;600;...}BC(12;25;30)={0;300;600;...}

  Vì 0<x<5000<x<500 nên x=300.  Read more: https://sachbaitap.com/cau-201-trang-31-sach-bai-tap-sbt-toan-6-tap-1-c8a4163.html#ixzz5a8xPt8VH

    bởi Misa Heo 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1