YOMEDIA
ZUNIA12

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo ?

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết.  Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo ? 

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Vì Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết nên số táo của Loan là số chia hết cho cả 2 và 5.

  Mà số chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5 nên các số chia hết cho cả 2 và 5 là 0; 10; 20; 30; 40; ...

  Lại có số đó lại nhỏ hơn 20 nên số đó là 10.

  Vậy Loan có 10 quả táo.

    bởi Nguyễn Hoài Thương 23/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON